Dodany: 2011-12-13 09:28:08

 

NotariuszJeśli mamy konieczność stworzenia ważnego dokumentu takiego jak umowa kupna/sprzedaży na dużą sumę, wiążącego się z przekazaniem dobra faktycznego o znacznej wartości (np. nieruchomości), niezbędne jest w tym przypadku jej przeprowadzenie z obecnością notariusza. W razie takiej potrzeby, adwokat wrocław wskaże odpowiednią do tego celu osobę oraz poinformuje o niezbędnych warunkach, jakie obie strony musza spełnić, aby dokument miał moc prawną.

 

Notariusz może także poświadczać i potwierdzać ważność dokumentów, które w takim przypadku, mają dokładnie taką samą moc prawną jak jego oryginał. Przy rekrutacji wiele uczelni wymaga od swoich potencjalnych studentów przedstawienie świadectwa maturalnego w oryginale lub potwierdzonego notarialnie.

 

Adwokat wrocław, w przeciwieństwie do notariusza, aplikację adwokacką rozpoczął i skończył z sukcesem.  Jest to właśnie główna różnica miedzy nimi – notariusz posiadając rozległą wiedzę prawniczą, nie ma jednak możliwości reprezentowania swoich klientów w postępowaniach sądowych i karnych, a już adwokat wrocław jak najbardziej..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Notariusz
Nick: