Dodany: 2011-06-30 13:05:50

Jak zostać adwokatem Wielu młodych ludzi marzy o tym, by w przyszłości zajmować stanowiska, które pozwolą im pomagać innym, dodatkowo mając przy tym ogromną satysfakcję. Takim zawodem spełniającym te elementy jest zawód lekarza i prawnika.

 

To właśnie adwokat rzeszów jako osoba reprezentująca nasze interesy przed sądem staje się jedyną czasami deską ratunku dla osoby pokrzywdzonej lub oskarżonej. Aby jednak zając stanowisko jak adwokat rzeszów wymagane jest poświęcenie w sumie około 8 lat na naukę. Adwokat reszów najpierw musi podjąć i ukończyć pozytywnie studia prawnicze na jednym z polskich lub zagranicznych uczelni wyższych.

 

Dopiero zakończenie pięcioletnich studiów magisterskich uprawnia do zdawania egzaminu na aplikację, która trwa 3 lata i 6 miesięcy. Sam egzamin należy do bardzo trudnych, gdyż liczba aplikantów jest co roku bardzo duża, egzamin ma na celu wyłonienie tylko tych najlepszych. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu na aplikację, zadaniem przyszłego aplikanta jak adwokat rzeszów jest złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów. Dalej przyszły aplikant rzeszów musi znaleźć sobie patrona aplikacji oraz odbyć u niego 3 lata i 6 miesięcy szkolenia w trakcie, którego uczy się praktycznego zawodu..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Jak zostać adwokatem
Nick: