Dodany: 2011-12-13 09:31:32

 

Pochodzenie prawaKażda zbiorowość rządzi się pewnymi prawami i zasadami, obligując swych członków do ich przestrzegania. W pierwotnych grupach plemiennych, źródła pochodzenia tych norm były zwyczajowe. Wraz z rozwojem cywilizacji i pisma stały się mini dokumenty. Osoby takie jak adwokat wrocław doskonale znają zapisy w nich zawarte.

 

Źródłami praw we współczesnych państwach są ustawy uchwalane przez organy państwowe oraz szereg innych pism o charakterze prawodawczym – umowy międzynarodowe i lokalne, rozporządzenia. Każdy adwokat wrocław musi orientować się we wszystkich dostępnych i obowiązujących na terenie jego pracy zapisach, także tych miejscowych, jak uchwały rady miasta, gminy, lokalne przepisy przewozowe i temu podobne. Jako źródła prawa uznaje się też poniekąd zwyczaje i tradycje danej grupy czy zbiorowości.

 

Ich nieprzestrzeganie nie jest jednak związane z sankcjami innymi niż społeczne. Choć niektóre kraje w przypadku naruszenia norm zwyczajowych przewidują także kary faktyczne. Sprawy, którymi zajmuje się adwokat wrocław nie mają zazwyczaj takich konotacji, choć zdarzają się też wyjątki..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Pochodzenie prawa
Nick: